13. september — 11. oktober 2015

Kirkemusikfestival i Aalborg

NÆSTE KIRKEMUSIKFESTIVAL FINDER STED I EFTERÅRET 2018.
Nærmere information herom i løbet af 2017.

PLAN B var overskriften for årets festival 2015. Ikke forstået som erstatningen for en kuldsejlet PLAN A men som en paraply for kirkemusikalske initiativer – inspireret af bogstavet B – af vidt forskellig karakter og til glæde for vidt forskellige målgrupper. Bogstavet B er således fællesnævneren for de mangeartede tiltag, der tilsammen rummer gode musikoplevelser for både børn, unge og voksne – og for såvel det klassisk interesserede som det rytmisk interesserede publikum. 19 arrangementer indgår i koncertrækken. 11 af Aalborgs kirker medvirker – og i år for første gang også Musikkens Hus. Velkommen til PLAN B!

Festivalen gennemføres takket være økonomisk støtte fra
Aalborg Stift, Aalborg Kommune og Nordea-fonden

Aalborg